Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Valberedning och Styrelseinfo

Som vi berättat om under rubriken Om oss är en Sparbank en helt egen bolagsform, och i förlängningen betyder det att Högsby Sparbank är som ett helt eget företag. Det kräver naturligtvis att vi förutom Huvudmännen också har en alldeles egen Styrelse. Valen av huvudmän och styrelsemedlemmar går genom det vi kallar för Valberedningen, ett förfarande som för många säkert är bekant i andra sammanhang där val av styrelse m m förekommer.

I praktiken går det arbetet till såhär: Valberedningen ansvarar för att alla väl grundade förslag till huvudmän, styrelseledamöter och revisorer lämnas till Sparbanksstämman. I detta ingår att försäkra sig om att personförslagen har den kompetens som krävs för uppdraget. Valberedningen ska planera för succession i styrelsen och då beakta att styrelsen som kollektiv vid var tid innehar tillräcklig expertis, erfarenhet, kompetens och förståelse, samt att ledamöterna var för sig har gott anseende och de personliga kvaliteter, däribland professionalitet och personlig integritet, som krävs för att fullgöra uppdraget. Föreslagna styrelsemedlemmar ska kunna lägga ned tillräckligt med tid och arbete för att kunna fullgöra sina uppgifter.


Följande information om tilltänkta styrelseledamöter ska dokumenteras:

 • Den tid som ledamot förväntas lägga ner på uppdraget
 • Ledamots ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
 • Ledamots andra uppdrag av väsentlig betydelse
 • Vid omval: Vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
 • övriga uppgifter som får antas vara av betydelse för sparbanksstämman vid bedömningen av den föreslagna styrelseledamotens kompetens och lämplighet. Här ingår praktiskt och teoretisk erfarenhet, kompetensområde, anseende, utdrag belastningsregister m.m.

Högsby Sparbanks styrelse har i läsandets stund följande sammansättning:

 • Jonas Lindh f 1975. Jonas har varit ledamot i Högsby Sparbank sedan 2011. Jonas är sedan 2011 regionchef på ett företag i skrotbranschen. Jonas är även delägare och ordförande för ett fastighetsbolag i Oskarshamn. Vidare har Jonas ytterligare styrelseuppdrag. Jonas har sedan han blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar framförallt i SR´s regi.
 • Lars Danlid f 1953. Lars har en bakgrund som egen företagare och har suttit i diverse olika styrelser sedan slutet på 90-talet. Han var ledamot och vice ordförande i Föreningsbanken i Högsby under 1997-1999. Sedan 2000 har han varit ledamot i Högsby Sparbank och sedan 2006 ordförande. Lars har under dessa år genomgått ett antal utbildningar inom SR´s regi m.m.
 • Lotta Berggren f 1958, Eva-Lott har en bakgrund som egen företagare och har arbetet med redovisning och kvalitetsarbete sedan mitten på 90-talet. Eva-Lott har genomgått en mängd utbildningar inom revision, kvalitetsarbete. Vidare har Eva-Lott genomfört en rad utbildningar sedan hon blev ledamot i Högsby Sparbank, främst i SR´s regi.
 • Magnus Sandholm f 1968, Magnus har varit ledamot i Högsby Sparbank sedan 2009. Magnus är egen företagare inom måleribranschen sedan 1991. Magnus har haft diverse styrelseuppdrag inom Företagarna både lokalt och regionalt. Magnus har sedan han blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar framförallt i SR´s regi.
 • Victoria Schön Månsson f 1979. Victoria har varit ledamot i Högsby Sparbank sedan 2015. Victoria har en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning redovisning och ekonomistyrning. Victoria har framförallt arbetat i ledande befattningar inom ekonomiadministration i offentliga verksamheter. Sedan 2016 är hon ekonomichef i Mönsterås kommun. Victoria har ett antal revisionsuppdrag i föreningar. Victoria har sedan hon blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar framförallt i SR´s regi.
 • William Vitikainen f 1987. William har varit ledamot i Högsby Sparbank sedan 2016. William har en magisterexamen i statsvetenskap. William har bedrivit eget konsultbolag under 4 år. Sedan 2014 arbetar William som enhetschef inom statlig myndighet. William har sedan han blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar i SR´s regi.
 • Joakim Malmdahl (VD) f 1971. Joakim har en utbildningsbakgrund inom ekonomi på högskolenivå. Joakim har arbetat i ledande befattningar, sedan oktober 1998, framförallt inom ekonomiområdet. Han har under dessa år genomgått ett stort antal ledar-, ekonomi-, juridik- och riskutbildningar.

Stäng Skriv ut