Bostadsrättsförening, samfällighet och ekonomisk förening:
Så ändrar du föreningens uppgifter

Ideell förening:
Som ideell föreningskund behöver vi få veta när ni ändrar:

  • Företrädare gentemot banken
  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter

Vi behöver få in protokoll och stadgar. Följ steg 1-2 för att ändra föreningens uppgifter.

Vid ofullständiga handlingar kan vi inte genomföra din ändringsbegäran.