– Grunden i ett lönsamt skogsbruk är en väl genomförd och uppdaterad skogsbruksplan, säger Minna Wretemark, jägmästare och skogsrådgivare på Swedbanks kontor i Mjölby.

Skog och lantbruk - banktjänster och rådgivning över tiden

En effektiv och användbar skogsbruksplan bygger på att man gör en grundlig inventering av skogen som därefter landar i en handlingsplan för de kommande tio åren.

– Finns det ingen plan för din fastighet bör du skaffa en. Skogsbruksplanen är din affärsplan. Följer du den kommer du att kunna maximera lönsamheten, hålla koll på kassaflödet och planera aktiviteterna i skogen i god tid. Väljer du att lägga ut förvaltningen av skogen, är skogsbruksplanen verktyget som håller dig uppdaterad på vad som händer, även när du själv inte är på plats, säger Minna Wretemark.

Gör skogsbruksplanen till din bästa vän 

Ta hjälp av proffsen

De ekonomiska skillnaderna mellan en aktivt brukad skog och träd som står och växer är mycket stora. 

–  Om du själv inte är road, kunnig eller har tid att vara aktiv i skogen – ta hjälp. Lägg ut förvaltningen på ett skogsbolag eller en förvaltare. Det kommer att betala sig. De är proffs, uppdaterade på teknik och forskning, hittar rationella och effektiva lösningar och kan sin sak. Det tar tid att reparera misstag i skogen, säger Minna. 

Viktigt att tänka på när du köper skog - artikel från En bättre framtid

En av de vanligare missarna skogsägare gör är att vänta för länge med att avverka.

– Många betraktar skogen som en sparbössa, som man tar av när pengarna tryter. Men det är inte god ekonomi. Avverka istället skogen när den inte växer längre och placera pengarna i något som har förutsättningar att fortsätta öka i värde, som till exempel värdepapper. Du har ingen sparbössa om du inte hugger. En skog som växer tar dessutom upp större mängder koldioxid än träd som har stannat i växten. Det är ytterligare ett skäl att hugga i tid, säger Minna Wretemark.

Fördela inkomsterna med hjälp av Skogskonto

Skogsbruk rimmar med friluftsliv

En välskött skog är både en god placering och en bra plats för jakt och rekreation.

– Det råder ingen motsättning mellan ett aktivt skogsbruk och ett rikt friluftsliv. Tvärt om. Välskötta bestånd är välkomnande både för djur och för människor, säger hon. 

Har du frågor om att äga och investera i skog? Hör av dig till någon av våra specialister, som finns över hela landet.