Att ha koll på pengar är något man har nytta av hela livet, och att tidigt börja prata om pengar och om vad saker kostar i familjen hjälper ditt barn att få en förståelse för pengars värde.

Här är några enkla tips för att lägga en bra grund för ekonomisk förståelse hos ditt barn: