Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Trygga sjukförsäkring, kort

Kvinna på stranden

Hur påverkas din privatekonomi om du blir sjukskriven i en månad eller mer? Med en sjukförsäkring kan du säkerställa att lånen eller hyran blir betald även om du blir sjuk och inte kan arbeta. En sjukförsäkring kort ger dig ekonomisk trygghet i upp till ett år.

Med vår sjukförsäkring kort är du ekonomiskt trygg i upp till ett år om du blir sjukskriven. Du kan försäkra vissa utgifter, till exempel säkerställa att du alltid kan betala räntan på lånen eller försäkra din inkomst. Genom Försäkringskassan får du 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst så länge du är sjukskriven, men max upp till en inkomst på 7,5 prisbasbelopp (321 000 kronor år 2011). En sjukskrivning kan därför bli kännbar för privatekonomin.

Du väljer själv hur stort försäkringsbelopp du vill teckna, mellan 300 och 20 000 kronor i månaden.

Vad ersätter försäkringen?

Försäkringen kan ge ersättning när du under 30 dagar i rad har kunnat arbeta högst 50 procent, på grund av sjukdom eller olycksfall. Om du inte kan arbeta alls får du hela försäkringsbeloppet. Om du kan arbeta deltid kan du få en utbetalning som motsvarar din graden av din sjukskrivning, men du måste vara sjukskriven till minst 50 procent för att få någon ersättning. Försäkringsbeloppet betalas ut månadsvis i efterskott i högst 11 månader. Under din första månad som sjukskriven får du ingen ersättning; det är den så kallade karenstiden.
Om du kan börjar arbeta heltid igen och gör det i minst 6 månader, och därefter blir sjukskriven igen kan du få en ny elvamånadersperiod efter karenstiden.

Under den tid som ersättning utbetalas från försäkringen behöver du inte betala premien, du får en så kallad premiebefrielse. Premiebefrielsen är alltid proportionell mot sjukskrivningsgraden.

Försäkringen gäller längst till och med månaden innan du fyller 65 år.

Teckningsregler

För att få teckna Trygga arbetslöshetsförsäkring krävs att du:

• är kontohavare i Swedbank eller i någon Sparbank
• har fyllt 18 år men inte 60 år
• ha ett fullgott hälsotillstånd, vilket innebär att du måste genomgå en hälsoprövning
• är folkbokförd och bosatt i Sverige
• är inskriven i svensk Försäkringskassa


Inskränkningar

Det finns vissa begränsningar i Trygga sjukförsäkring, kort. Exempelvis så finns det begränsningar avseende sjukdomar och besvär som funnits före tecknandet och begränsningar som gör att ingen ersättning lämnas för vissa sjukdomar och besvär. Försäkringen har också begränsningar för riskfylld verksamhet samt vid vistelse i krigsdrabbade länder och krigsliknande oroligheter.

Läs mer om försäkringens begränsningar i villkoren och i förköpsinformationen.

Premie och premiebetalningstid

Premien bestäms utifrån försäkringsbeloppet och din ålder i en ålderstrappa, vilket innebär att den stiger med tiden.

Premien för försäkringen betalas alltid via autogiro.

Försäkringsgivare

Swedbank Försäkring AB

Telefon: 08-585 900 00

Stäng Skriv ut