Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Trygga sjukkapitalförsäkring

Entreprenör

Den som drabbas av en funktionsnedsättning på grund av en sjukdom eller en olycka måste ofta gå ner i arbetstid samtidigt som kostnaderna för vård och anpassning av hemmet ökar. Det kan påverka hela familjens ekonomi. Då ger Trygga sjukkapitalförsäkring en ekonomisk trygghet.

Trygga sjukkapitalförsäkring kan ge en engångsersättning som gör övergången till det nya livet mjukare. Ersättningen utbetalas när du haft nedsatt arbetsförmåga under ett år på grund av sjukdom eller olycksfall och har en fastställd medicinsk invaliditet.

Varför behöver du försäkringen?

Socialförsäkringssystemet erbjuder ett visst ekonomiskt skyddsnät genom Försäkringskassan om du blir oförmögen att arbeta. Försäkringskassan bedömer din arbetsförmåga och ger dig ersättning utifrån detta. Om du skulle drabbas av en funktionsnedsättning och till exempel måste anpassa din bostad kan du i vissa fall också få hjälp från kommunen.

Vår sjukkapitalförsäkring kompletterar ersättningen från staten. Sjukkapitalförsäkringen är inte beroende av Försäkringskassans eller kommunens bedömning. Swedbank gör en egen bedömning av din medicinska invaliditet. Det gör att du till exempel kan bekosta en ombyggnad hemma som kommunen kanske inte anser är nödvändig.

Vad ersätter försäkringen?

Försäkringen ger ersättning när du under två år (720 dagar) som mest har kunnat arbeta halvtid under långa perioder. Perioderna ska ha varit minst 30 dagar långa och sammanlagt bestå av mest? 360 dagar.

När du begär försäkringsersättning bedömer Swedbank Försäkring den medicinska invaliditet som är orsaken till att du inte kan arbeta. Den bedömningen avgör hur mycket ersättning du får från försäkringen. Med medicinsk invaliditet menar vi en bestående nedsatt kroppsfunktion på grund av sjukdom eller olycksfall.

Utbetalning

Du får en engångsutbetalning som motsvarar graden av den medicinsk invaliditeten.

  • Är den medicinska invaliditeten 15 procent betalas 15 procent av försäkringsbeloppet ut.
  • Är den medicinska invaliditeten minst 25 procent betalas invaliditetsgraden i procent x 2 ut.
  • Är den medicinska invaliditeten minst 50 procent betalas hela försäkringsbeloppet ut vid ett tillfälle.

Giltighet

Försäkringen gäller längst till och med månaden innan du fyller 62 år.

Teckningsregler

För att få teckna Trygga sjukkaptialförsäkring krävs att du:

  • tecknat minst en försäkring till i Swedbank Försäkrings Trygga-koncept
  • är kontohavare i Swedbank eller en Sparbank
  • har fyllt 18 år men inte 55 år
  • har ett fullgott hälsotillstånd, vilket innebär att du måste genomgå en hälsoprövning
  • är folkbokförd och bosatt i Sverige

Inskränkningar

Det finns vissa begränsningar i Trygga sjukkapitalförsäkring. Exempelvis så finns det begränsningar som avser särskilda sjukdomar de första 18 månaderna. Det finns även begränsningar för sådana skador som kan uppkomma om du deltar i riskfyllda verksamheter, krig eller liknande.

Läs mer om försäkringens begränsningar i villkoren och i förköpsinformationen.

Premie och betalning

Premien bestäms utifrån försäkringsbeloppet och din ålder i en ålderstrappa, vilket innebär att den stiger med tiden.

Premien för försäkringen betalas alltid via autogiro.

Försäkringsgivare

Swedbank Försäkring AB

Telefon: 08-585 900 00
 

 

Stäng Skriv ut