Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Räntor

Inlåning

Gällande räntesatser i Högsby Sparbank från och med 2017-09-21

KontoRänta

Högsbykonto**

100.000 kr - 250.000 kr

250.000 kr - 500.000 kr

Belopp över 500.000 kr

Räntan från första kronan på hela det insatta beloppet.  

Ett fritt uttag varje kalenderår plus föregående års ränta, därefter 1% i uttagsränta

      

0,05

0,15

0,25

Framtidskonto**
Lägsta insättning 50.000 kr
Ett fritt uttag per år
0,10
e-sparkonto**0,00

 

Spara & Bokonto**

0,20

TOPPkonto**
Sex fria uttag per år
0,05
 

Ungdomskonto**

0,00
Pensionssparkonto IP0,10

 
Skogskonto**
 
0,75
Placeringskonto Företag & Lantbruk**0,05
 

 ** Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.


Läs mer om insättningsgarantin på Riksgäldens webplats.

Fasträntekonto


Räntor 2019-01-23

Löptid      RäntaEff. ränta 360/360
3 mån0,05
6 mån0,15
 1 år0,100,10
 1,5 år0,110,11
 2 år0,120,12
 3 år0,260,26
 4 år0,460,46
 5 år0,65

0,65

Skillnad ränta Fasträntekonto & årseffektiv ränta

Räntan på fasträntekonto beräknas utifrån det faktiska antalet kalenderdagar delat med 360. Räntan på Fasträntekonto beräknas också utifrån att hela räntan betalas ut på slutförfallodagen.
 
Årseffektiv ränta är ett vanligt sätt att beräkna räntan för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Antalet räntedagar är alltid 360 dagar dividerat med 360 för varje helår. Samtidigt räknas den årseffektiva räntan om, som om räntan årligen betalats ut och att man därigenom kan få en ränta på ränta effekt.
 
 
Stäng Skriv ut