Vad är courtage?

Courtage är den avgift som du betalar när du handlar med aktier. Courtaget inräknas i de affärer du gör och ingår i likvidbeloppet. Du får alltid ett preliminärt courtage innan du lägger en order. Hur mycket courtage du får betala beror på affärernas storlek och vilken typ av värdepapper du handlar.

Varför har ni tagit fram ett nytt courtageerbjudande?

Vi vill uppmuntra och inspirera till sparande - göra aktiehandel ännu mer tillgängligt för Sveriges alla sparare. Med vår nya fasta prismodell där maximalt courtage är 99 kronor sänker vi barriärerna rejält. Den nya prismodellen innebär att vi nu får ett av marknadens billigaste och enklaste erbjudanden

Varför har ni ändrat ert courtageerbjudande till att bara ha fasta priser – inget rörligt courtage?

Vi vill att det ska vara enkelt att köpa och sälja aktier. Att införa fasta avgifter och ta bort den rörliga delen innebär full transparens, kontroll och trygghet för dig som kund.

Vad är tanken med kom-igång-erbjudandet med gratis aktiehandel/ 0 kronor i courtage?

Vi ser en ökad efterfrågan på ett konkurrenskraftigt pris när det gäller aktiehandel, speciellt bland unga personer. Vi hoppas att det courtagefria erbjudandet ska inspirera kunder som aldrig förut handlat med aktier att börja. Att bygga upp sitt kapital tycker vi man kan göra till en gratis courtagekostnad.