Swedbanks hållbarhetsindikatorer: mot målen i Agenda 2030

Fokus på hållbar utveckling lyfter fram affärsmöjligheter och belyser risker. Sverige bör öka reformtakten för att hålla täten bland ledarna i Europa. För de baltiska länderna återstår det mycket arbete för att komma ikapp.

24 januari 2018: Swedbanks hållbarhetsindikatorer: mot målen i Agenda 2030