Kapitalförsäkring K0601 (pdf)

Förändringar i villkor från 1990-12-01 till 2011-11-30

Villkoren för Kapitalförsäkring Fond har ändrats genom åren och villkoren ser olika ut beroende på när försäkringen tecknats. De ändringar som beskrivs i dokumentet Förändringar i villkoren 1990-2011 gäller dock för alla försäkringar. Du måste dock veta när försäkringen tecknats för att kunna se vilka avsnitt som ändrats. Teckningsdatum framgår av ditt försäkringsbesked.