Så här fungerar Placeringskonto Företag

Placeringskonto Företag är ett komplement till bankens övriga konton. Räntan beräknas dag för dag. Vid generella ränteändringar på grund av ändrade marknadsräntor följer räntan förändringarna på bankens övriga inlåningskonton.

Kontot kan öppnas via bankkontoret.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Insättningsgarantin