Meny
Vår verksamhet
Sponsring

Vi har en lång tradition av att sponsra föreningslivet och andra goda krafter i samhället. 

Sponsring

Sponsorpolicy

Vi ska genom en affärsmässig och aktivt synlig sponsorverksamhet nå breda grupper i samhället och stärka bilden av banken. All sponsring ska resultera i nytta för vår bygd med omnejd, präglas av hög kvalitet och stärka vår lokala förankring men även öka vår synlighet i närliggande kommuner. 

Sponsorverksamheten skall leda till att Högsby kommuns invånare uppfattar Högsby Sparbank som en positiv kraft i samhället.

Principer

Vi ska:

  • vara affärsmässiga i vårt sponsorarbete och alltid skriva avtal
  • följa bankens värderingar i sponsorverksamhet
  • sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle
  • följa upp vår sponsorverksamhet
  • sponsra verksamheter där många människor involveras och att vi uppfattas som en positiv kraft i det lokala samhället
  • anordna/sponsra intressanta och lärorika föreläsningar för att berika de boende i bankens verksamhetsområde
  • sponsring skall ske till verksamhet som bedrivs inom vårt verksamhetsområde

Har du frågor om sponsring?