• Den folkliga förankringen är grunden för sparbankernas verksamhet
  • Sparbankerna ska genom sin verksamhet skapa ökad ekonomisk frihet för kunderna
  • Sparbankerna ska vara ortens bank och ta aktivt ansvar för utvecklingen av näringsliv och kommun
  • Sparbankerna ska vara en stark konkurrensfaktor på marknaden
  • Sparbankerna ska driva aktiv opinionsbildning för att främja stora kundgruppers intressen

Högsby Sparbank startade sin verksamhet här i Högsby 1895. Året därpå grundades Långemåla Sparbank. Sju år senare bildades Fagerhults Sparbank.

1963 fusionerade Högsby Sparbank med Långemåla Sparbank och 1969 blev det fusion med Fagerhults Sparbank.

Högsby Sparbank förvärvade 1998 Föreningssparbankens kontorsrörelse i Högsby.