Meny
Vår verksamhet
Miljöbild på en bro

Sparbanken förr och nu

Lite skämtsamt brukar vi säga att en riktig bank har huvudkontoret på Storgatan. Det är förstås inte hela sanningen. Men som sparbank har vi med oss ett arv som är helt unikt: Vår verksamhet är verkligen lokal. Vårt huvudkontor finns på orten och den närhet vi har till våra kunder gör att vi känner dem bättre, och dom oss, än många andra aktörer i branschen. Vi brinner för det nära och lokala, och låter ofta stora delar av vår vinst gå tillbaka till bygden och till dem som lever och verkar här. Som en röd tråd genom historien har våra grundläggande värden alltid varit desamma:

  • Den folkliga förankringen är grunden för sparbankernas verksamhet
  • Sparbankerna ska genom sin verksamhet skapa ökad ekonomisk frihet för kunderna
  • Sparbankerna ska vara ortens bank och ta aktivt ansvar för utvecklingen av näringsliv och kommun
  • Sparbankerna ska vara en stark konkurrensfaktor på marknaden
  • Sparbankerna ska driva aktiv opinionsbildning för att främja stora kundgruppers intressen

Högsby Sparbank startade sin verksamhet här i Högsby 1895. Året därpå grundades Långemåla Sparbank. Sju år senare bildades Fagerhults Sparbank.

1963 fusionerade Högsby Sparbank med Långemåla Sparbank och 1969 blev det fusion med Fagerhults Sparbank.

Högsby Sparbank förvärvade 1998 Föreningssparbankens kontorsrörelse i Högsby.