När du har installerat BankID-programmet i din dator dubbelklickar du på BankID-ikonen för att starta programmet. I Windows-datorer hittar du ikonen i aktivitetsfältet nere till höger bredvid klockan.

Med BankID säkerhetsprogram kan du göra flera saker utan att vara inloggad i internetbanken:

  • Byta lösenord eller PIN-kod på dina BankID
  • Ta bort BankID på fil från din dator
  • Häva en låsning av BankID på kort med hjälp av PUK-koden.

BankID säkerhetsprogram används även vid beställning av BankID på fil i internetbanken.