Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först ansöka hos hyresvärden eller bostadsrättsföreningen så att du har deras samtycke till uthyrningen. Om du har en hyresrätt som du hyr ut utan tillstånd eller tar ut en för hög hyra för kan du i värsta fall riskera böter eller fängelse eftersom det är olagligt. Om du inte får det godkänt, trots att du anser att du borde få det, kan du istället ansöka hos hyresnämnden. Enligt dem kan godkända skäl till exempel vara att studera eller jobba tillfälligt på annan ort. Det kan också vara att du vill testa att bo ihop med någon på prov eller att du ligger på sjukhus under en längre tid.

För att hyra ut bostadsrätten är reglerna ofta lite mer generösa, där kan du i vissa fall få godkänt för att du inte får lägenheten såld på grund av marknadsläget eller om du vill låta barn eller närstående bo där.

Har du ett förstahandskontrakt eller äger bostaden och bara vill hyra ut ett rum behöver du däremot inte ansöka om lov.

Skatter
Men det handlar inte bara om att få lov att hyra ut. När du har fått in pengar för hyra ska de eventuellt skattas också. Hyr du ut ett fritidshus får du göra det skattefritt med upp till 50 000 kronor i hyresintäkter, därefter måste du börja betala skatt. 30 procent är det som gäller på överskjutande inkomst och det räknas som "kapitalinkomst" i din inkomstdeklaration.

Avdrag
När du hyr ut får du också göra avdrag för det. Schablonavdraget för en villa, fritidshus eller bostadsrätt är 40 000 kronor per år och bostad. Dessutom får du göra avdrag med 20% av hyran.

Ersättning
Om hyresgästen betalar för fasta utgifter du har, som internet eller el, ska du inte ta upp det som hyra. En schablonmässig ersättning ska däremot tas upp som hyra. Och om hyresgästen har utfört arbete i bostaden, som att tapetsera eller laga något, ska värdet av arbetet tas upp som intäkt.

Driver du hotellverksamhet utan att veta om det?
Att hyra ut när du ändå inte vistas i en stuga, bostad eller att hyra ut delar för att du har plats över är en sak. Men om du hela tiden hyr ut tillfälligt och under kortare perioder till olika hyresgäster kan det faktiskt räknas som hotellverksamhet och för det måste du betala moms. På Skatteverket kan du kontrollera ditt eget uthyrande.


Tänk på detta när du hyr ut:

  • Räkna ut vilken hyra som är rimlig utifrån att du har fasta kostnader och se till att du inte förlorar på att hyra ut – men ta inte ut oskäliga summor, då kan du i värsta fall riskera böter eller fängelse. 
  • Skriv kontrakt, när är tillträde och hur lång uppsägningstid kommer ni överens om alternativt under hur lång tid hyr du ut? Kom ihåg att du som hyr ut har fullt ansvar även när du inte är där, så var tydlig med vad som gäller. Skriv också en inventarieförteckning så att du har koll.
  • Betala alltid räkningarna själv – om du förlitar dig på en andrahandsgäst finns risken att det inte sköts som du vill. 
  • Finns skador när du lämnar över stugan/bostaden? Skriv ner dem så du har koll på vad som fanns och vad som kan ha uppkommit ifall du hittar skador när hyresgästen flyttar ut igen. En besiktning kan också vara bra!

LÄS MER: