Som företagare behöver du känna till hur pensionssystemet fungerar och ta ett betydligt större ansvar för din framtida pension än vad anställda behöver göra. Pensionsinkomster kommer i första hand från den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Den allmänna pensionen baseras på den lön du som företagare tagit ut under ditt yrkesliv och för att få tjänstepension måste du själv sätta av till den.

Så funkar pensionen 

Många företagare väljer att hålla ned sitt löneuttag och istället väljer att ta ut utdelning från företaget. Det slår direkt mot den allmänna pensionen. Många fler företagare skulle också behöva göra pensionsavsättningar i nivå med vad anställda får genom sin tjänstepension.

Olika pensions- och försäkringslösningar

Ett högre löneuttag ger högre statlig pension upp till taknivån på cirka 43 300 kronor i månaden (2019). De flesta anställda får utöver det avsättningar till tjänstepension via sina arbetsgivare. Dessa uppgår till cirka 4,5 procent av lönen på lönesummor upp till cirka 40 000 kronor i månaden. För löneinkomster över denna nivå är avsättningarna 30 procent. Detta kan vara ett riktmärke för företagare hur mycket man själv bör sätta av till pensionen.

Hälften av företagarna är dåligt insatta i pensionssystemet (pressmeddelande, pdf)

Lyssna på vår podd - Hur påverkar man sin pension?