När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Det fungerar som juridisk person till dess att arvskifte har genomförts.

Så snart banken får kännedom om dödsfallet sker en rad automatiska åtgärder:

 • Bank-, betal- och kreditkort samt BankID spärras.

 • Dispositionsrätter tas bort.

 • Kapital- och räntebesked skickas till dödsboets adress.

 • Internetbanken, mobilbanken och Kundcenter Privat avslutas. 

 • Eventuella e-fakturor i Internetbanken skickas istället som pappersfaktura till dödsboet. 

Banken kan även hjälpa till med en betalningsservice, som ser till att betala räkningar och lösa in utbetalningsavier som står i den avlidnes eller i dödsboets namn. Det kan vara till exempel begravningskostnader, hyra, el- och telefonräkningar. Pengarna tas ifrån den avlidnes konto och där sätts även utbetalningar in.

Dödsboet förvaltas av dödsboets delägare, vilket är till exempel efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare.

Exakt vilka som är dödsbodelägare fastställs först vid bouppteckningen. I väntan på den kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Högsby Sparbank kan även förmedla kontakt med juridisk hjälp, till exempel med bouppteckning och arvsskiftet. Se mer här.

Här följer några tips för dödsbodelägaren:

 •  Alla handlingar skickas till dödsboet. Om den som har huvudansvaret för dödsboet bor på en annan adress kan det vara klokt att beställa eftersändning av posten via Adressändring.
 • Kontakta Skatteverket för att beställa Dödsfallsintyg med släktutredning.
 • Eventuella utlägg som dödsbodelägaren gör får vänta på ersättning till dess bouppteckningen är klar och registrerad av Skatteverket. Spara dina kvitton om du gör utlägg för dödsboet, för att kunna få ersättning vid arvskiftet.
 • Spara dödsboets kontoutdrag som kan vara bra att ha vid arvskiftet.
 • Spara bouppteckningen och arvskifteshandlingarna i original för eventuell skatteåterbäring.
 • Om den avlidne har ett bankfack övergår rätten att gå in i bankfacket till dödsbodelägarna när bouppteckningen är klar och registrerad hos skatteverket. Strax efter dödsfallet kan dödsbodelägare, eller någon som har dödsboets uppdrag att göra bouppteckning, gå igenom bankfacket och upprätta ett protokoll över innehållet (så kallad inventering) tillsammans med bankens personal.
 • När bouppteckningen är klar är det dags att kontakta banken för att till exempel lösa eller skriva över bolån, avsluta bankkonton, ändra lagfarter för fastigheter. Dessutom behöver kanske ägare för fordon ändras hos fordonsregistret.

efterlevandeguiden.se finns fler bra checklistor att använda sig av som hjälp för att systematiskt kunna hantera all administration kring dödsfallet.

Här är några privatjuridiska områden som är viktiga att känna till