I år är det många röda vardagar runt årsskiftet, så det är bra att vara ute i god tid med det som behövs göras innan nyårsklockorna ringer. Ett nytt år är också en bra anledning att utvärdera hushållets ekonomi för det gångna året, och göra en plan för 2020.

-Kolla exempelvis över vilka abonnemang och prenumerationer du har. Använder du alla eller går det att säga upp några? tipsar Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

-Det är även bra att se över försäkringar, exempelvis sjuk-, olycksfalls-, barn- och hemförsäkringar, och förstås se över om det finns utrymme att börja spara, eller utöka det du redan har, säger Arturo Arques.

Rot och rut
För rot- och rutavdrag gäller nya regler från den 1 juli 2019, med rätt att sammanlagt dra av 50 000 kronor per år. Det är datumet som du betalar som styr vilket beskattningsår avdraget hamnar på. Arbetet måste också vara utfört senast 31 januari året efter. Utföraren gör avdraget på fakturan, men du behöver själv ha koll på hur mycket avdrag du har gjort under året. Om du under första halvåret 2019 anlitat ett företag för ruttjänster över 25 0000 kronor kan du antingen be företaget skicka en ny ansökan om rutavdrag eller själv begära att beslutet omprövas, så länge det totala beloppet för 2019 max är 50 000 kronor.

För att kunna göra dessa avdrag måste det dessutom finnas tillräckligt mycket inkomstskatt att dra av från. Bra att känna till är att det finns en avräkningsordning där till exempel ränteavdrag, så kallat underskott av kapital, kommer före rot- och rutavdrag. Det innebär att om man efter ränteavdrag inte har tillräckligt mycket skatt kvar att dra av mot, kan man heller inte nyttja avdragsrätten för rot och rut fullt ut. I Skatteverkets tjänst ”Rot och rut – mina avdrag” kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har använt hittills under året:

Tjänstepension
Tjänstepension är en annan sak att se över inför årsskiftet. Vill du ändra förvaltare av din tjänstepension ska det göras innan året är slut. Annars går nästa års avsättningar till samma aktör som innevarande år.

Avdragsrätt för pensionssparande
Enskilda näringsidkare och anställda som saknar tjänstepension från sin arbetsgivare har fortfarande avdragsrätt för individuellt pensionssparande (IPS)*. För att kunna utnyttja avdraget behöver du sätta in pengarna på kontot innan årsskiftet.

Kvitta vinster mot förluster
Om du har gjort en kapitalvinst under 2019 och även har sålt innehav som har gått med förlust, kan du kvitta vinster mot förluster och på så sätt minska skatten. Sparande på Investeringssparkonto (ISK) beskattas utifrån en schablonintäkt som grundas på innehav och insättningar. Inom ISK kan du inte kvitta vinst mot förlust. Schablonintäkt på ISK kan däremot kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av en kapitalförlust på sparande utanför ett ISK. Skatt på fonder (som inte ligger i ett ISK) tas ut den 1 januari, så står du inför att sälja dina fonder kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet.

Jämka och fördela räntebetalningar
Jämkning innebär att skatten justeras varje månad i stället för årligen i deklarationen. Man ansöker om jämkning för att rätt skatt ska dras varje månad. Du kan till exempel ansöka om jämkning om du har

  • inkomst från flera olika arbetsgivare
  • inkomst endast under vissa delar av året
  • ränteutgifter
  • avdragsgilla resor till och från arbete.

Du behöver ansöka om ny jämkning inför varje nytt inkomstår. Se över detta om till exempel bolånen har ökat eller minskat. Är ni flera som delar på ett lån kan ni även passa på att se över fördelningen av räntebetalningarna. Meddela banken före årsskiftet hur räntorna ska betalas så kommer det förtryckt i deklarationen. Annars går det bra att ändra i deklarationen i maj.

Begränsningsregeln för pensionärers fastighetsavgift
Kapitalinkomster kan påverka fastighetsavgiften. Makar eller sambor med lån på en fastighet och som omfattas av begränsningsregeln för fastighetsavgift, det vill säga att man betalar minimiavgiften i fastighetsskatt, bör se till att inte en make har överskott och den andre har underskott av kapital. Eftersom överskott av kapital räknas in i inkomsten som ligger till grund för begränsningsregeln är det i så fall bättre att omfördela låneräntorna inom paret. Görs det innan årsskiftet förtrycks det i deklarationen, men det går även att justera i deklarationen i maj.

Studiemedel
Vid bedömning av rätten till studiemedel tas hänsyn till inkomst både från tjänst och från kapital. Inkomster från försäljning av till exempel aktier, hus eller lägenhet kan alltså påverka dina studiemedel. Läs på csn.se hur stora inkomster, så kallat fribelopp, du får ha utan att dina studiemedel minskas.

Effekter av ändrade pris- och inkomstbasbelopp 2020
2020 höjs prisbasbeloppen och inkomstbasbeloppet. Basbelopp är fastställda belopp som används vid till exempel beräkning av transfereringar, skatter och pensioner. Till följd av höjningen av basbeloppen höjs garantipension, inkomstpension, studiemedel, sjukpenning och föräldrapenning. Grundavdrag, jobbskatteavdrag och skiktgräns för statlig inkomstskatt påverkas också av prisbasbeloppen, vilket innebär att inkomstskatten 2020 blir lägre.

Slopad värnskatt 2020
Värnskatten, skatten på ytterligare fem procent på inkomster över 689 300 kronor, avskaffas den 1 januari 2020.