- Det är viktigt att man i god tid sätter sig in i hur hög pension man kommer få. Då kan man börja anpassa sina utgifter så att budgeten går ihop den dag man går i pension. På minpension.se kan man logga in och få hela bilden, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

Förutom att bestämma vid vilken ålder man ska gå i pension behöver man också sätta sig in i hur pensionen påverkas beroende på hur man tar ut den. Den allmänna pensionen kan tas ut till 100, 75, 50 eller 25 procent. ** Man kan även pausa sitt uttag, om man inte vill ta ut av sin allmänna pension under en period, för att sedan fortsätta ta ut igen.

När det gäller tjänstepensionen behöver man ta ställning till om man vill ta ut den under ett begränsat antal år eller om man vill ta ut den under hela livet, så kallat livsvarigt uttag. Vilket val man gör får stor effekt på inkomsten. Och det val man gör kan man inte ändra i efterhand.***

- En av tre över 55 år vet inte hur de ska ta ut sin tjänstepension, och det är inte helt lätt att förstå.* Men väljer man att ta ut sin tjänstepension under till exempel fem år blir pensionen förhållandevis hög de fem åren för att sedan sjunka avsevärt. Med ett livsvarigt uttag blir pensionen lägre men på samma nivå under alla pensionsåren, säger Madelén Falkenhäll.

Och beslutet kan få stora konsekvenser.

- För en kock sjunker pensionen med omkring 10 000 kronor från en månad till en annan om man tar ut hela sin tjänstepension under fem år. För en gymnasielärare sjunker den med omkring 15 000 kronor.**** Vill man känna en trygghet i sin ekonomi kan det vara klokt att ta livsvarigt uttag. Får man tjänstepension från flera håll kan man välja olika uttag, säger Madelén Falkenhäll.

Så här kan du tänka när det är dags att ta ut pensionen:

  • Gå in på minpension.se och gör din pensionsprognos. Där kan du även se hur pensionen påverkas utifrån om du tar ut din tjänstepension under några år eller livsvarigt.
  • Hör av dig i god tid till Pensionsmyndigheten för din allmänna pension och till de som förvaltar din tjänstepension för uttag av den.
  • Tar du ut tjänstepension under några begränsade år blir pensionen högre, men sjunker sedan från en dag till en annan.
  • Vill du veta hur hög pension du kommer ha resten av livet kan livsvarigt uttag av tjänstepension vara att föredra. Men då blir månadsbeloppet lägre jämfört med om du tar ut under några få år.
  • Får du tjänstepension från flera olika håll är en möjlighet att ta någon under tidsbegränsad tid och någon eller några livsvarigt.
  • När väl utbetalningen av din tjänstepension har börjat kan du inte ändra.
  • Se över om du har eller vill ha efterlevandeskydd på din tjänstepension. Tänk då på att pensionen blir lägre. 

Fakta – det här är tjänstepension:

  • Tjänstepension är något som de flesta arbetsgivare betalar in till arbetstagares framtida pension.
  • Tjänstepension avtalas antingen genom kollektivavtal eller direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vissa arbetsgivare betalar inte in tjänstepension alls.
  • Tjänstepensionsavtalen reglerar från vilken ålder och hur tjänstepension kan tas ut. Tjänstepension kan även innehålla andra försäkringar, till exempel skydd till efterlevande och ersättning vid sjukdom.

LÄS MER: