Pension är de pengar du ska leva av när du slutat arbeta. Det är livsinkomsten, det vill säga lön och antal år i arbete, som avgör hur hög pensionen blir. Den som till exempel flyttar till Sverige i 40-årsåldern och arbetar i 20 år, får lägre svensk pension än någon som har arbetat i Sverige hela sitt arbetsliv.

Så påverkar livsvalen pensionen 

Här är några faktorer som påverkar den framtida pensionen:

Val av arbetsgivare och antal arbetsår

För varje år man arbetar betalas det via skatter på lönen in pengar till den allmänna pensionen. Det är alltså viktigt att arbeta hos en arbetsgivare som betalar skatt, annars görs heller ingen avsättning till pension.

De flesta arbetsgivare betalar även in tjänstepension för sina anställda. Det är viktigt att få koll om din arbetsgivare gör det, eftersom den står för en betydande del av den slutliga pensionen.

Hur stora avsättningar som görs till pensionen beror på lönen och antalet år i arbete.

Eget företag

För den som väljer att starta ett eget företag är det viktigt att sätta sig in i hur reglerna ser ut. Eftersom till exempel utdelning i ett företag inte är pensionsgrundande är det viktigt att ta ut en skälig lön. Som egen arbetsgivare är det också klokt att göra inbetalningar till sin egen tjänstepension.

Många företagare tar inte ut tillräckligt mycket i lön för att få maximal avsättning till sin allmänna pension - artikel från En bättre framtid

Eget sparande

För den med små ekonomiska marginaler kan det vara tufft att lägga undan pengar i sparande. Men varje sparad krona kan göra  skillnad och om det är möjligt är det klokt att försöka sätta undan en summa varje månad i ett eget pensionssparande. Även mindre belopp kan växa sig större på sikt.

Så mycket behöver du pensionsspara - räkan själv! 

Pension från andra länder

Om du har rätt till pension intjänad i ett annat land kan Pensionsmyndigheten hjälpa dig med ansökan, det gäller främst länder inom EU och EES. Det finns även andra länder där  Pensionsmyndigheten kan hjälpa dig med ansökan. Hör av dig till dem i god tid, minst sex månader före du vill få din första pensionsutbetalning.

Hushållsarbete slår mot pensionen – artikel från En bättre framtid

Vad är pension?

  • Pension är de pengar du ska leva på när du har slutat arbeta. Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande.
  • Allmän pension tjänar du in till genom att arbeta och betala skatt, tjänstepension är en förmån som många arbetsgivare betalar in för sina anställda och ett privat sparande ansvarar du själv för.
  • Det finns även något som kallas garantipension, som är till för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Rätten till garantipension påverkas bland annat av hur länge du har bott i Sverige och om du har andra inkomster eller pensioner, som till exempel utländsk pension. Du kan läsa mer på Pensionsmyndighetens webbplats.