Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Fondhändelser

Två män har ett möte på kontoret

Här hittar du information om händelser som stängda marknader, handelskalender för våra fonder och utdelningar som sker i vissa fonder.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5–7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på finns på swedbankrobur.se.

Stängda handelsdagar

Inga nyheter

Fondutdelningar

Fondutdelningar Swedbank Robur

Genomförda utdelningar i fonder med utdelande andelsklass.

Fondutdelningar övriga fonder

Genomförda utdelningar i externa fonder som finns i vår fondlista.

Viktig information från Swedbank Robur

Regler för bästa resultat

För att ta tillvara på kundernas intressen finns regler för hur Swedbank Robur ska uppnå bästa resultat vid handel för fondernas och de diskretionära portföljernas räkning.

Felaktigt fondandelsvärde

Swedbank Roburs instruktion för kompensation vid felaktigt fondandelsvärde för att ersätta den part som påverkats negativt av felet.

Accessfondernas index

Information om de index som våra indexnära fonder följer.