Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Ung och spara för framtiden

Hur vi äter, hur vi reser, hur vi konsumerar – alla dessa val gör sitt för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Men även var vi placerar våra sparpengar kan ha stor betydelse.

 • Hållbara företag är framtiden
 • Påverka företag med ditt sparande
 • Var med och bidra till omställning
Couple at bus station

Är du också intresserad av hållbart sparande? Kul! Du är inte ensam. Fler och fler ser fördelarna med att spara hållbart. För samhällets och klimatets skull, men också för den egna plånboken.

I Global Impact, Access Edge och Transition kan du spara till exempel till en lägenhet eller bil och samtidigt bidra till en positiv utveckling för ett mer hållbart samhälle. Att investera i företag med ett utvecklat hållbarhetsarbete är att investera i företag som är rustade för morgondagens utmaningar. Det tycker vi är en bra grund för en långsiktig investering.  

Vår vision är att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Med hållbart värdeskapande menar vi att vi vill skapa långsiktig avkastning för våra kunder och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön. 

Riskinformation: Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6–7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond i fondlistan eller hos din återförsäljare.

Våra hållbara fonder

Fonderna investerar i bolag som anses arbeta för att uppnå bland annat FNs 17 hållbarhetsmål. Vissa av Swedbank Roburs fonder har utökade kriterier för att välja bort vapen och krigsmateriel, alkohol. kommersiell spelverksamhet samt att inga investeringar görs i bolag som bryter mot internationella normer eller konventioner.

Access Edge Global – passar dig som:

 • Vill ha fonder med 50 procent lägre koldioxidavtryck än jämförbara fonder
 • Tror att klimatfrämjare är morgondagens vinnare
 • Tänker spara i mer än fem år
Three women on a farm

Transition – om du:

 • Tror på bolag som är öppna för omställning till ett mer hållbart samhälle
 • Vill ha en aktiv förvaltning som träffar och påverkar bolag
 • Tänker spara i mer än fem år
Mother and child using a laptop together in their living room

Global Impact – för dig som:

 • Vill investera i bolag som vi bedömer bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling
 • Tror att bolag som har en stark hållbarhetsprofil också har en ljus framtid
 • Tänker spara i mer än fem år
En flicka rider på en kvinnas rygg, en annan flicka är i närheten
Globala målen

Hållbara fonder

En hållbar fond kan investera i bolag vars verksamhet bidrar till en hållbar omställning, i företag som tar hänsyn till miljö och etik och undvika att investera i till exempel fossila bränslen.