Materialet får inte ändras på något sätt, bortsett från de formatanpassningar som kan krävas för print och banners. Till sociala medier bifogar vi även den text som alltid, utan ändringar, ska publiceras tillsammans med bilden.

Lägg också märke till den avtalstext som av juridiska skäl måste finnas med på alla enheter där vi marknadsför våra fonder.

Stort tack för ett trevligt samarbete!