Du kan inte koppla bank- och betalkort till ditt TOPPkonto.

 

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Statliga insättningsgarantin