Delindex för orderingång svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI total följt av produktion och företagens lager. Delindex för sysselsättning och leverantörernas leveranstider sjönk och bidrog negativt till total indexet.

Nedgången i leverantörernas leveranstider fortsätter och nådde i februari den lägsta indexnivån sedan 2015. Minskade leveranstider tyder på att efterfrågetrycket fortsatte att avta, vilket också reser frågor om styrkan i den svenska industrikonjunkturen, säger Jörgen Kennemar.

Pristrycket från producentledet fortsätter att avta i snabb takt. I februari sjönk indexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 48,8 från 49,0 i januari. Den svaga kronan och stigande globala råvarupriser förefaller ännu inte lett till något högre pristryck från leverantörsledet påpekar Jörgen Kennemar.

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex för februari 2019

Företagande, samlingssida på swedbank.se