Likväl har dagens unga generation mött ett flertal motgångar, både av cyklisk och strukturell karaktär, och riskerar att bli fattigare än sina föräldrar. Den bortkastade potentialen hos de unga skulle kunna leda till svagare produktivitetstillväxt och således en lägre potentiell tillväxt, stagnerande löner, svagare offentliga finanser och ett växande stöd för populism.

Läs hela analysen (engelska) och mer makro:

Macrofocus: Poorer than their parents: the struggles of Europes young

Mer makro (samlingssida)