Mittenpartierna CDA och D66 bedöms i princip vara överens med liberalerna. Den felande fjärde länken har övergått från det gröna vänsterpartiet till det konservativa Kristliga unionen (CU). Frihetspartiet, med ledaren Geert Wilders, deltar inte i regeringsförhandlingarna.

Läs hela analysen och mer om europeisk politik 2017:

Utdragen nederländsk regeringsbildning

Valen i Europa (samlingssida)