Detta i sig är inget nytt som kommit till marknaden utan är snarare ett skiftat fokus av uppmärksamheten. Oro kring räntor där den senaste tidens fedhöjning och ränteuppgång väckt en del funderingar kring värderingen i främst Tech-sektorn I USA innebar denna ökade riskaversion att S&P500 igår föll 3,3%, medan Nasdaq föll 4%, största tappet sedan 2016. Detta är den största nedgångsdagen sedan Brexit men det är också den största nedgången under Trumps tid som president.

Vi har i strategin flaggat för en potentiellt volatilare börs när fokus inte ligger på bolagens rapportering och vinsttillväxt, och snarare sett ökad volatilitet som ett köptillfälle än en signal att man ska sälja. Vi har kanske snarare blivit förvånade över hur stabil marknaden var under september och inledningen av oktober.

Läs marknadskommentaren i sin helhet