Oro över snabbt stigande inflation och därmed en mer åtstramande penningpolitik från den amerikanska centralbanken är anledningen till den rådande börsnedgången.

Att löneutvecklingen i USA stiger är dock en naturlig följd av de strama förhållandena på arbetsmarknaden och den sista pusselbiten för Fed för att möjliggöra sin plan för den gradvisa normaliseringen. Förväntningsbilden på marknaden på Fed har nämligen länge divergerat från Feds egna prognoser. De positiva effekterna från skattereformen och den fortsatt starka makrostatistiken från USA har fått marknadsförväntningarna nu att närma sig Feds egna vy.

Mer information

Läs hela analysen och mer om strategi och allokering på samlingssidan:

Marknadskommentar – börsoro (rapporten, pdf)

Strategi och allokering (samlingssida)