Under de senaste 10 åren har antalet företagare över 65 år ökat med 57 procent och uppgår nu till 74 000 personer.

– Ökningen av företagandet bland äldre är inte enbart frivilligt. De företagare som inte planerar för sin pension riskerar att få ett betydligt längre arbetsliv än de tänkt sig. Vår analys visar att omkring 30 000 äldre företagare skulle vilja arbeta mindre om de hade ekonomiska möjligheter, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Okunskap, lågt löneuttag och värderingssvårigheter gör pensionsinkomsterna osäkra Det finns flera orsaker till att företagarnas pensioner riskerar att bli låga. Bland annat får företagare inte automatiskt någon tjänstepension, utan måste själva ta ansvar för en del av sin framtida pension. I vissa fall använder företagarna också sitt sparande till pensionen för att klara perioder av svag lönsamhet i företaget. Det är också vanligt att företagare tänker finansiera sin pension genom att sälja företaget. Men i många fall blir inte försäljningspriset lika högt som företagaren förväntat sig.

– Det är viktigt att inte ha företaget som sin enda pensionsförsäkring. Ny teknik förändrar snabbt förutsättningarna i många branscher och det är nästan omöjligt att förutse värdet av sin verksamhet 20- 30 år framåt i tiden. Därför är det viktigt att ha ett låst sparande för den framtida pensionen, avslutar Johan Kreicbergs.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet, rapporten och mer om företagande:

Nära 40 procent av äldre företagare vill arbeta mindre (pressmeddelande, PDF)

Företagande bland äldre – luststyrt eller nödvändigt? (rapport, PDF)

Företagande (samlingssida)