Orderingång och affärsvolym svarade för de största bidragen till uppgången i PMI-tjänster med 3,7 respektive 2,2 indexenheter. Bägge indexen uppvisade årshögsta nivåer där orderingången sticker ut och noterade den högsta nivån sedan november 2010. Sysselsättningen var det enda delindex som sjönk i november.

Tjänsteföretagens affärsvolymplaner är fortsatt expansiva och antyder om en utbredd konjunkturoptimism. I november steg indexet till 69,4 från 67,4 i oktober och är fjärde högsta noteringen under 2018.

Index för leverantörernas insatsvarupriser steg för andra månaden i rad till 62,3 i november från 62,1 i oktober.

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex för november 2018 (rapporten)

Företagande (samlingssida på swedbank.se)