Årets förhandlingar har resulterat i löneökningar som är marginellt lägre än fjolårets avtal. Utfallet motsvarar 77,4 procent av det ursprungliga kravet och innehåller utöver en löneökning en låglönesatsning (ca 0,2 procentenheter dess utöver) för dem som tjänar under 24 000kr/månad. Det tredje året av avtalet är uppsägningsbart.

Läs hela snabbkommentaren och mer makro:

Löneavtalet lägger krokben för Riksbanken

Mer makro