Boindex är en mätning över de svenska hushållens marginal när en bostad ska köpas. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter. När indexet är över 100 anses hushållen ha råd med sitt bostadsköp.

Boindex steg till 117,7 under det tredje kvartalet, från 117,3 kvartalet innan. Ett Boindex på nästan 118 betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela Sverige, i genomsnitt var 18 procent. Prisförändringarna för såväl småhus som bostadsrätter var måttliga jämfört med förra kvartalet, med upp- och nedgångar på ungefär 2-4 procent. Medianpriserna för bostadsrätter i medelstora städer (> 75 000 invånare) steg däremot med 7 procent jämfört med andra kvartalet.

Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux, kommenterar:

– Prisutvecklingen på bostäder har totalt sett bromsat in. I Stockholmsregionen har såväl småhuspriser som bostadsrättspriser visat en nedgång på 2 procent i tredje kvartalet jämfört med det andra. Både Göteborgs- och Malmöregionen visade en uppgång på 4 procent på bostadsrätter i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet, vilket gör att den årliga ökningstakten nu ligger på 15 procent respektive 13 procent. I dessa två regioner försvagas nu köpkraften, vilket gör att det finns anledning att tro att prisökningstakten även här kommer att bromsa in framöver.

Mer information

Läs rapporten och mer om Boindex:

Swedbank Boindex Q3 2017: stabil marknad, men svag i innerstadslägen (rapporten)

Boindex (samlingssida)