2017 bjuder på viktiga val i Europa och en ny administration i USA under Donald Trump. Den svenska ekonomin påverkas av den politiska osäkerheten i omvärlden, men även inhemska faktorer kommer att ha stor betydelse de kommande åren. Sveriges befolkning passerar 10 miljoner i början av 2017 och förväntas sedan växa med ytterligare en miljon de närmsta sju åren. Denna ökning sätter stor press på offentlig service, bostadsmarknaden och den redan tudelade arbetsmarknaden.

I konjunkturprognosen Swedbank Economic Outlook blickar Swedbanks makroanalytiker, ränte- och valutastrateger fram mot de kommande årens utveckling för global och svensk ekonomi och finansiella marknader samt dess påverkan på tillväxt och ekonomisk politik.

Mer information

Läs mer om detta och mycket annat i bankens flaggskepp Swedbank Economic Outlook, konjunkturrapporten som kommer ut två gånger per år med två uppdateringar däremellan. I rapporten presenterar Swedbank Makroanalys de senaste prognoserna för Sverige, Baltikum och de viktigaste globala ekonomierna.

Den 19 januari släpps en längre presentation med Swedbanks chefekonom Anna Breman och Knut Hallberg i Swedbank TV.

Läs hela Swedbank Economic Outlook på Swedbank Insikt från den 19 januari kl 09.30.

Prenumerera på rapporten

Se trailern