Sedan slutet av förra året har marknaden slagit fram och tillbaka utan att kunna bestämma sig för den mer långsiktiga trenden. Det som påverkat stämningen mest har varit tonläget i handelsdispyten. Samtidigt har konjunkturen blivit ålderstigen och det mesta pekar mot lägre tillväxt vilket gör att effekten av dispyten får än mer betydelse. Den amerikanska centralbanken, Fed, gjorde också en totalomvändning och sänkte nyligen räntan.

- Att räntorna kommer förbli mycket låga under en lång tid framåt har för oss blivit allt tydligare och det är även något vi tar med oss i vår taktiska allokering, säger Mattias Isakson, Aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering. Ur det korta perspektivet kan nya centralbanksstimulanser ge stöd till aktieuppgångar samtidigt som det blir allt svårare att söka skydd för fortsatta aktienedgångar i räntemarknaden. På sikt bör en ny lägre ”normal” ränta öppna upp möjligheten för en högre aktievärdering, tillägger Mattias.

Swedbank väljer därför att öka aktievikten något vilket finansieras av en neutralisering av den tidigare övervikten i krediter. Undervikten i räntor kvarstår och durationen förlängs ytterligare.

- Sammantaget ser vi framför oss en hygglig ekonomisk utveckling, inte minst med understöd av centralbanker och stimulanser i Kina. Samtidigt räknar vi med att handelssamtalen kommer att röra sig framåt under den närmaste tiden, avslutar Mattias Isakson.

Regionmässigt görs inga förändringar denna månad, vilket innebär att USA och Sverige förblir överviktade, Tillväxtmarknader har en neutralvikt, medan Japan och Europa har en undervikt.

Mer information

Swedbanks Investeringsstrategi, rapport (pdf)

Våga trotsa stormen - aktievikten ökas (artikel i Aktiellt)

Strategi och allokering (samlingssida med rapporter)