Förklaringen till det starka första kvartalet på aktiemarknaderna får till största del tillskrivas de mjukare centralbankerna och då i synnerhet amerikanska Fed. Samtidigt har konjunktursignalerna varit svagare än väntat och de långa räntorna har sjunkit. De mer konstruktiva handelssamtalen mellan USA och Kina har också varit bidragande till att återskapa tilltron hos investerare.

På slutet har dock signalerna varit något mer tvetydlig och ett eventuellt avtal skjutits framåt i tiden. I tillägg till ovanstående är oklarheterna kring Brexit, efter mer än 1 000 dagar av osäkerhet, större än någonsin och risken för ett hårt okontrollerat farväl har ökat på slutet.

– Det finns ett antal avgörande bitar som, om de går fel, kan utlösa en korrigering. De tre saker som vi berör ovan är de mest överhängande riskerna i närtid enlig oss, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering.

Regionsmässigt väljer Swedbank en tydlig övervikt i Tillväxtmarknader och en mindre övervikt i Sverige medan Europa fortsätter att underviktas kraftigt. Ränteplaceringar kvarstår som neutral i allokeringen, likaså krediter.
 

Mer information
Swedbanks Investeringsstrategi- april 2019 (rapporten i pdf)
Swedbanks Investeringsstrategi – Osäkerhet präglar stämningen på marknaderna (länk till Aktiellt)
Strategi och allokering (samlingssida med rapporter)