Svagare ekonomisk statistik och tuffa jämförelsetal för vinsterna 2019 skapar motvind för optimism. Havererar den globala tillväxten, exempelvis som ett resultat av ett eskalerande handelskrig eller för snabba räntehöjningar, har sannolikt aktiemarknaden en lång tuff period framför sig. Detta är dock inget scenario som Swedbank Strategi & Allokering anser sannolikt.

– Det enkla beslutet när svängningarna är stora och rädslan hög är att dra ner aktieexponeringen ännu mer. Det gör vi inte. Vi frågar oss istället hur stämningsläget kan tänkas vara en liten bit längre fram. Vi kommer till slutsatsen att överraskningspotentialen, utifrån marknadens perspektiv, borde i det medellånga perspektivet snarare vara på den positiva än den negativa sidan, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank.

– Vi ligger kvar med neutral vikt för de tre stora tillgångsslagen men anser att det finns intressanta möjligheter för den lite mer långsiktige och opportunistiske investeraren. Vi behåller även övervikten i Tillväxtmarknader då vi ser att de relativt sett klarat turbulensen bättre än andra marknader samtidigt som de sannolikt skulle vara den största (kanske tillsammans med USA) vinnaren av ett handelsavtal, avslutar Mattias Isakson.

Regionmässigt överviktas Tillväxtmarknader och detta finansieras med fortsatt undervikt i Europa, medan Sverige ligger kvar på neutral vikt. Neutralvikt för krediter, med övervikt för Investment Grade framför High Yield.

-

Se veckans Utblick där Johannes Bjerner och Mattias Isakson kommenterar Investeringsstrategin.

Mer information

Swedbanks Investeringsstrategi (rapport, PDF)

Slående nervositet på marknaderna (artikel i Aktiellt)

Strategi och allokering (samlingssida på swedbank.se)