Swedbank Analys behåller tron på riskfyllda tillgångar, och behåller därmed en övervikt på aktier. Inflationstrycket kommer sannolikt att vara fortsatt lågt, vilket bakbinder centralbankerna att strama åt i någon nämnvärd takt kommande period.

- Både makroindikatorer och bolagsvinster talar för aktier som tillgångsslag. Med tanke på de låga räntenivåerna är det svårt att få rimlig avkastning i förhållande till risk inom något annat tillgångsslag. Vi ser att aktiemarknaden går in en sista fas av en lång uppgång. I ett sådant läge önskar vi en exponering mot den starka konjunkturcykeln och sektorer som sannolikt drar mest nytta av den underliggande tillväxten, säger Mikael Wik, Investeringsstrateg på Swedbank Analys.

Swedbank Analys väljer att minska den europeiska aktieexponeringen till neutral, medan man viktar upp USA och Sverige till övervikt. Japan neutraliseras från en tidigare undervikt medan tillväxtmarknader förblir underviktade. Ränteplaceringar kvarstår som underviktade i Swedbank Analys allokeringsportfölj. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och behålls med en neutral vikt.

- Sammanfattningsvis är vi positiva till aktiemarknaden när vi tittar in i 2018. Samtidigt är vi medvetna om att uppgången antagligen är inne i sin sista fas och att scenariot snabbt kan ändras. Marknaden har en hög förväntansbild på den globala ekonomin och vad bolagen behöver leverera. Som investerare bör man också vara vaksam på det osäkra politiska och geopolitiskta klimatet som råder, säger Mikael Wik.


Mer information

För ytterligare information kring investeringsstrategin, ta kontakt med Mikael Wik, Investeringsstrateg, Swedbank, tel 08-5859 22 86.


Läs mer i senaste upplagan av Swedbanks Investeringsstrategi.

Swedbanks Investeringsstrategi (rapport)

Strategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Aktiellt (webbtidning)

Presentation i bankens webb-tv på Swedbank Direkt