Meny
Vår verksamhet
Organisationsschema

Bolagsstyrning

Genom vår verksamhet har Högsby Sparbank ett stort ansvar gentemot våra kunder att bedriva verksamheten på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt och att vid var tid följa lämpliga interna och externa regler.

Det är mycket viktigt att de som leder finansiella företag är rätt organiserade och att ledningen har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna utföra uppdraget att säkra allmänhetens förtroende.

För att upprätthålla förtroendet vill vi genom att presentera vår styrelse och publicera nedanstående policys visa hur vi organiserar och styr verksamheten och hur styrelsen och den verkställande direktören uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet för att styra vår verksamhet. Vi vill även vara öppna med hur vårt ersättningssystem ser ut och hur vi hanterar intressekonflikter i banken.