Meny
Vår verksamhet

Ansvarsbegränsningar

Det är vår ambition att informationen på denna webplats i allt väsentligt skall vara uppdaterad och motsvara verkligeheten. Av naturliga skäl kan vi dock ej garantera att all data i varje stund är fullständig eller riktig. Uppgifter om priser, skattesatser, lagregler och andra bestämmelser kan ha ändrats utanför vår kontroll varför vi reserverar oss för eventuella fel.

Beträffande externa länkar kan dessa ändras utan Bankens vetskap. Banken påtar sig inte något ansvar för den informationen, de beräkningar eller andra uppgifter som förekommer på de hemsidor, till vilka länkar öppnas.

Har Du upptäckt tveksamheter eller felaktigheter - kontakta oss gärna för kontroll och åtgärd!