Meny
Vår verksamhet

EU:s handlingsplan för en hållbar ekonomi - Sustainable Finance

EU:s handlingsplan för en hållbar ekonomi (Sustainable Finance) är en viktig del av EU:s insatser för att uppnå satta hållbarhets- och klimatmål. Syftet är att nå Parisavtalet och FN:s Agenda för hållbar utveckling.

Vad innebär EU:s handlingsplan för en hållbar ekonomi?

Sustainable Finance innehåller EU-regleringar, uppdateringar av befintliga regelverk och globala initiativ. Dessa ska tillsammans medverka till mer hållbara investeringar och ökad transparens. Ansvaret läggs på banker, försäkringsbolag, fondbolag och andra inom finanssektorn för att bidra till omställningen mot en mer hållbar värld.

I handlingsplanen finns tre övergripande mål

  • Styra kapitalflöden mot en mer hållbar ekonomi

    Ett av initiativen för att nå det här målet är EU:s klassificeringssystem – även kallat taxonomin – som ska tydliggöra vilka verksamheter som är miljömässigt hållbara. Ett annat initiativ är att ta med hållbarhetshänsyn i investerings- och försäkringsrådgivning.

  • Inkludera hållbarhet i riskhanteringen

    För att se till att finanssektorn tar tillräcklig hänsyn till hållbarhetsrisker i sina riskhanteringsprocesser ställs ökade krav på transparens runt vilka hållbarhetsrisker finanssektorn är exponerad mot och hur dessa risker förväntas hanteras.

  • Främja öppenhet och långsiktighet

    Företag, fondbolag och banker behöver förbättra transparensen i hållbarhetsfrågor för att investerare och du som kund ska kunna fatta välgrundade och långsiktigt beslut

Mer information

Vi kommer att fortsätta utveckla våra produkter och tjänster. Med tiden kommer vi att kunna möta allt större krav på hållbarhet. Tillsammans är vi på god väg att göra skillnad för vår framtid!
 

Syftet med EU:s nya regler för finansmarknaden är att styra kapital till hållbara investeringar.