Hoppa till textinnehållet

Högsby Sparbanks styrelse har idag följande sammansättning:

  • Jonas Lindh f 1975. Jonas har varit ledamot i Högsby Sparbank sedan 2011. Jonas är sedan 2011 regionchef på ett företag i återvinningsbranschen. Vidare har Jonas ytterligare styrelseuppdrag. Jonas har sedan han blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar framförallt i SR´s regi.
  • Lotta Berggren f 1958, Eva-Lott har en bakgrund som egen företagare och har arbetet med redovisning och kvalitetsarbete sedan mitten på 90-talet. Eva-Lott har genomgått en mängd utbildningar inom revision, kvalitetsarbete. Vidare har Eva-Lott genomfört en rad utbildningar sedan hon blev ledamot i Högsby Sparbank, främst i SR´s regi.
  • Magnus Sandholm f 1968, Magnus har varit ledamot i Högsby Sparbank sedan 2009. Magnus är egen företagare inom måleribranschen sedan 1991. Magnus har haft diverse styrelseuppdrag inom Företagarna både lokalt och regionalt. Magnus har sedan han blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar framförallt i SR´s regi.
  • Victoria Schön Månsson f 1979. Victoria har varit ledamot i Högsby Sparbank sedan 2015. Victoria har en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning redovisning och ekonomistyrning. Victoria har framförallt arbetat i ledande befattningar inom ekonomiadministration i offentliga verksamheter. Sedan 2016 är hon ekonomichef i Mönsterås kommun. Victoria har ett antal revisionsuppdrag i föreningar. Victoria har sedan hon blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar framförallt i SR´s regi.
  • William Vitikainen f 1987. William har varit ledamot i Högsby Sparbank sedan 2016. William har en magisterexamen i statsvetenskap. William har bedrivit eget konsultbolag under 4 år. Sedan 2014 arbetar William som enhetschef inom statlig myndighet. William har sedan han blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar i SR´s regi.
  • Joakim Malmdahl (VD) f 1971. Joakim har en utbildningsbakgrund inom ekonomi på högskolenivå. Joakim har arbetat i ledande befattningar, sedan oktober 1998, framförallt inom ekonomiområdet. Han har under dessa år genomgått ett stort antal ledar-, ekonomi-, juridik- och riskutbildningar.