Hoppa till textinnehållet
Styrelsen-2020

Högsby Sparbanks styrelse har idag följande sammansättning:

  • Ledamot Jonas Lind f 1975. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2011. Jonas är sedan 2011 regionchef på ett företag i återvinningsbranschen, Jonas har sedan han blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar, framförallt i SR´s regi.
  • Vice ordförande Eva-Lott Berggren f 1958. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2004. Eva-Lott har en bakgrund som egen företagare och har arbetat med redovisning och kvalitetsarbete sedan mitten av 90-talet, Eva-Lott har genomgått en mängd utbildningar inom revision, ledarskapsutveckling och kvalitetsarbete. Vidare har Eva-Lott genomgått en rad utbildningar sedan hon blev ledamot i Högsby Sparbank, främst i SR´s regi.
  • Ledamot Mikael Eliasson f 1954. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2020-04-24. Mikael har en utbildningsbakgrund som jägmästare samt olika managementutbildningar. Han har under hela sitt yrkesverksamma liv verkat inom skog och träindustrin både nationellt och internationellt. Sedan 1982 har Mikael haft olika chefsbefattningar fram till sin pensionering 2019. Fr.o.m. 2012 fram till pensionering var Mikael direktör för Svenskt Trä.
  • Ledamot William Vitikainen f 1987. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2016. William har en magisterexamen i statsvetenskap, William har bedrivit eget konsultbolag under 4 år. Sedan 2014 arbetar William som enhetschef inom statlig myndighet. William har sedan han blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar i SR´s regi.
  • VD Joakim Malmdahl f 1971. Ledamot och VD i Högsby Sparbank sedan 2014-05-01. Joakim har en utbildningsbakgrund inom ekonomi på högskolenivå, Joakim har arbetat i ledande befattningar inom offentlig sektor sedan oktober 1998, framförallt inom ekonomiområdet. Han har under dessa år genomgått ett stort antal ledar-, ekonomi-, juridik- och riskutbildningar.
  • Ledamot Victoria Schön Månsson f 1979. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2015. Victoria har en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning på redovisning och ekonomistyrning, hon har framförallt arbetat i ledande befattningar inom ekonomiadministration i offentliga verksamheter. Sedan 2020 är hon Controller i Mörbylånga Kommun. Victoria har sedan hon blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar framförallt i SR´s regi.
  • Ledamot Richard Gustafsson f 1974. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2020-04-24. Richard har en utbildningsbakgrund inom teknik (byggingenjör), ekonomi samt fastighetsmäkleri. Han har verkat som fastighetsmäklare, banktjänsteman samt konsult inom byggbranschen. Mellan 2014 till 2021 arbetade Richard som VD för Uppvidingehus och sedan 2017 även som VD i Högsby Bostads AB. Våren 2021 började Richard som VD för ett fastighetsbolag i Karlskrona.
  • Ordförande Magnus Sandholm f 1968. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2009, ordf. sedan 2019-09. Magnus är egen företagare inom byggbranschen sedan 1991, Magnus har haft diverse styrelseuppdrag bland annat inom Företagarna både lokalt och regionalt. Magnus har sedan han blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar framförallt i SR´s regi.