Meny
Vår verksamhet
oaks-leaves

Högsby Sparbanks styrelse har idag följande sammansättning:

  • Ordförande Mikael Eliasson f 1954. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2020-04-24. Mikael har en utbildningsbakgrund som jägmästare samt olika managementutbildningar. Han har under hela sitt yrkesverksamma liv verkat inom skog och träindustrin både nationellt och internationellt. Sedan 1982 har Mikael haft olika chefsbefattningar fram till sin pensionering 2019. Fr.o.m. 2012 fram till pensionering var Mikael direktör för Svenskt Trä. Mikael har sedan han blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar framförallt i SR´s regi.
  • Vice Ordförande Per-Anders Truedsson f 1960. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2023-04-20. Per-Anders har en bakgrund inom Skanska koncernen där han haft ledande befattningar både i Sverige och utomlands. Hans ansvarsområden har varit inom väg och anläggning, husbyggverksamhet samt även HR.
  • Ledamot Sabina Johansson f 1985. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2022-04-21. Sabina har en akademisk bakgrund, där hon har läst kurser inom ekonomistyrning, ledarskap, nationalekonomi, fastighetsvärdering m.m. Vidare har Sabina arbetslivserfarenhet inom ekonomiyrket där hon sedan 2016 är ekonomiansvarig på ett framgångsrikt företag i Åseda.
  • Ledamot Anders Samuelsson f 1956. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2024-04-18: Anders har sin bakgrund inom produktionsindustrin där han har haft olika roller som produktionsutvecklare, platschef med ca 440 anställda m.m. Egen företagare sedan 1999 inom produktionsindustrin, konsulttjänster, fastighetsförvaltning m.m. Anders har under perioder suttit i bolagsstyrelser som diverse styrelseuppdrag inom föreningslivet.
  • Ledamot Malin Bengtsson Kaverén f 1971. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2024-04-18. Malin har en civilekonomexamen där hon även har kompletterat med extra kurser i handelsrätt. Malins yrkeserfarenhet innefattar handläggare och revisor på Skatteverket men framför allt inom redovisning under ca 25 års tid. Är auktoriserad redovisningskonsult och VD för en redovisningsbyrå i Åseda där hon är delägare. Hon har även erfarenhet från styrelsearbete inom föreningslivet.
  • Ledamot Stefan Henrixon f 1952. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2024-04-18. Stefan har en gedigen erfarenhet som projektledare, arbetsledare m.m. inom byggbranschen. Vidare har Stefan under stor del av sin yrkesverksamma tid varit VD på ett antal kommunala bostadsbolag i Kalmar län och har därvidlag god kännedom om fastighetsmarknaden, byggbranschen m.m. Stefan har i sin roll som VD stor erfarenhet av strategiska frågor, ledarskapsfrågor, organisationsfrågor samt löpande styrelsearbete.
  • Ledamot Thomas Isaksson f 1959. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2024-04-18. Thomas har under sitt yrkesverksamma liv arbetat inom konfektyrbranschen, livsmedelsbranschen och inom gröna näringar. Befattningarna har skiftat från produktansvarig, marknadschef, projektledare samt VD. Thomas sitter i diverse styrelser. Thomas har erfarenhet av marknadsfrågor, produktionsfrågor, branschkunskap primärt kopplat till gröna näringar, stöd och utveckling av små och medelstora företag inom teknik och miljö.
  • VD och ledamot Marcus Lukk f 1967. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2024-01-01. Marcus har arbetat i bank- och finansieringsbranschen i 25 år och har därigenom skaffat sig en gedigen erfarenhet i olika roller och uppdrag. Marcus har haft ledande befattningar i drygt 15 år på SEB, Nordea och som rörelsechef i Högsby Sparbank. Han har erforderliga utbildningar och licensieringar i Swedsec´s regi och har en mångårig erfarenhet av hur de finansiella marknaderna fungerar.
  • Personalrepresentant Kajsa Pleijert f 1987. Personalrepresentant sedan 2023-06-19. Kajsa arbetar som privatrådgivare på Högsby Sparbank sedan 2019 och har genom sitt fackliga engagemang blivit invald som personalrepresentant i styrelsen. Kajsa har studerat 4-årig linje inom ekonomi med inriktning revisor/controller samt över 10 års erfarenhet av bank/rådgivning. Kajsa är privat en driven person med stort engagemang i föreningslivet på orten där hon är bosatt med flertalet mindre styrelseuppdrag.