Hoppa till textinnehållet

Deklaration – och avdragen du inte får missa

Dags att deklarera? Även om de flesta uppgifterna är förtryckta behöver du själv fylla i sådant som reseavdrag, värdepapper och försäljning av bostad. Har du koll på avdragen kan du spara tusenlappar – och är du dessutom snabb och deklarerar före den 2 april, elektroniskt utan ändring, kan du få återbäringen redan i april. Här är avdragen du bör hålla koll på!

Bostad
Har du sålt din bostad måste du deklarera för det. Först behöver du räkna ut om det är en vinst eller en förlust som ska deklareras. Har du gjort en vinst vid försäljning av en privatbostad ska 22/30 av vinsten beskattas – och har du gjort en förlust får du dra av 50  procent av förlusten. Du får också dra av vissa utgifter, såsom mäklararvode och renovering (hela eller delar av kostnaden) från försäljningspriset.

En vinst kan du skatta av direkt eller begära uppskov med. På uppskovsbeloppet betalar du 0,5 procent skatt per år. För att få uppskov måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kr. Regeringen har infört temporära regler som gör att du kan skjuta upp beskattningen av hela din vinst om du vill. (På försäljningar mellan 21 juni 2016 och 30 juni 2020 finns inte något tak på det belopp du kan begära uppskov på.) Tänk på att det är själva vinsten du begär uppskov på, inte skatten. Ändras skattesatsen i framtiden så ändras också den skatt du ska betala.

Uthyrning av privatbostad är skattefri upp till 40 000 kr per år. Belopp utöver det deklarerar du under inkomst av kapital. Om du hyr ut småhus får du dessutom göra avdrag för 20 procent av hyresintäkten utöver schablonavdraget och för bostadsrätt/hyreslägenhet får du dra av den del av månadsavgiften som avser den uthyrda bostadsdelen.

Om du har dubbel bosättning efter att ha flyttat till annan ort på grund av arbete och har behållit bostaden för dig eller din familj kan du ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader.

Värdepapper
Tillgångar på investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas och schablonintäkten är förtryckt i deklarationen under "inkomst av kapital". Schablonintäkten kan kvittas mot ränteutgift eller kapitalförlust.

Har du sålt aktier eller fonder utanför ISK och gått med vinst ska du betala kapitalskatt på den. Du får dra av omkostnader för försäljning från försäljningspriset och kan på så sätt minska vinsten. Gör du en förlust kan den kvittas mot eventuell vinst i inkomstslaget kapital.

Avdrag för räntor och ränteskillnad
Du kan också göra avdrag för ränteutgifter i din deklaration – de ska komma förtryckta i din deklaration. Om ränteavdraget innebär ett underskott av inkomst av kapital får du göra avdrag med 30 procent (om underskottet är högst 100 000 kr). På belopp som är större än 100 000 kr medges avdrag med 21 procent. Du får inte göra avdrag för ränta på studielån från CSN. Tänk också på att ränteavdragen kan fördelas mellan sammanboende/makar.

Avbryter du ett lån i förtid för att du till exempel har sålt din bostad eller bytt bank kan du göra avdrag för det som en vanlig ränteutgift.

Vinst eller förlust vid försäljning av bostad och värdepapper deklareras under inkomst av kapital. Där ingår även andra kapitalinkomster och kapitalutgifter, som schablonintäkter och ränteutgifter. Vid ett totalt överskott av kapital beskattas det med 30 procent.

Avdrag för hushållsnära tjänster och renoveringsarbete – rut och rot
Har du köpt hushållsnära tjänster, såsom städning, flyttjänster, reparation av vitvaror, mm, kan du göra avdrag för det (rut-avdrag). Du kan även göra avdrag för arbetskostnaden (rot-avdrag) om du har anlitat någon för reparation, underhåll eller ombyggnad av din bostad. Eventuella skattereduktioner kommer förtryckta i din deklaration.

Rutavdraget är max 50 procent av arbetskostnaden upp till ett tak på 25 000 kr/person och år (50 000 om du är över 65 år) och rotavdraget är max 30 procent av arbetskostnaden upp till ett tak på 50 000 kr/person och år. Du får alltså inte dra av hela arbetskostnaden.

För att kunna göra avdraget måste arbetet vara utfört och betalt under föregående år och du måste ha tillräckligt mycket skatt att göra avdraget från. Övriga skattereduktioner påverkar den skatt som rut- och rotavdrag görs ifrån, därför är det viktigt att du har koll på dina samlade skattereduktioner.

Är man två i hushållet som betalar inkomstskatt men alla avdrag görs från den enas inkomstskatt finns det en risk att den kvarvarande skatten blir för låg för att göra rut- och rotavdrag från fullt ut. Det kan därför vara klokt att omfördela till exempel ränteavdrag på eventuella gemensamma lån mellan sig, för att på så sätt öka utrymmet för avdrag.

Avdrag för arbete
Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att göra avdrag för resekostnader till och från ditt arbete – dock enbart för den del som överstiger 11 000 kr. Använder du din egen bil i tjänsten får du även göra avdrag för det. Har du på grund av arbete flyttat till annan ort och har dubbel bosättning kan du även ha rätt att göra avdrag för ökade levnadskostnader.

Avdrag för pensionssparande
Om du saknar avsättning till tjänstepension i din anställning har du rätt att göra avdrag för eget pensionssparande på 35 procent av förvärvsinkomst och max 455 000 kr/år. Sparandet måste dock göras i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Du kan inte få göra avdrag för sparande i till exempel ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring.

Övrigt

  • Från inkomståret 2018 får den som har sjuk- eller aktivitetsersättning automatiskt en skattereduktion på maximalt 2 500 kr/år. Eftersom den är inkluderas i skatteberäkningen räknas den automatiskt av.
  •  Om du har producerat förnybar energi på din privatbostad och levererar din överskottsel till elnätet så kan du under vissa förutsättningar ha rätt till skattereduktion på maximalt 18 000 kr/år.
  • Skattereduktion för fackföreningsavgift återinfördes 1 juli 2018. Fackföreningsavgifter som har betalats efter 1 juli får dras av till 25 procent under förutsättning att den totala avgiften under året är minst 400 kronor. Avdraget görs automatiskt, så du behöver inte själv fylla i det i din deklaration.

Tänk alltså på de här 6 sakerna:

  1. Kontrollera att uppgifterna som är förtryckta i din deklaration stämmer innan du godkänner den.

  2. Vinst och förlust kan kvittas mot varandra i inkomstslaget kapital.

  3. Underskott av kapital får dras av till 30 procent (om underskottet är på högst 100 000 kr). Tänk på att ränteutgifterna kan fördelas mellan sammanboende/makar.

  4. Skattereduktion för hushållsnära tjänster och renoveringsarbeten får göras på max 25 000 kr/person och år för rut och max 50 000 kr/person och år för rot.

  5. Du kan göra avdrag för resor till och från ditt arbete, samt avdrag för ökade kostnader vid dubbel bosättning om du flyttar på grund av ditt arbete.

  6. Förutom att du ska vara berättigad till ett avdrag måste du också ha tillräcklig skatt att gör avdraget mot. Summan av skattereduktioner får inte överstiga summan av kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Lycka till!