Analyser

Sparbankerna och Swedbank erbjuder bland annat analyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag. Analyserna guidar dig som kund och ger dig kunskap för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut. Du vet väl att du kan prenumerera på flera av nyhetsbreven direkt till din e-post.

Du kan även få tips om de senaste analyserna från din rådgivare.

Många av analyserna är samlade på Aktiellt. Mer information finns under Marknadsinformation.

Brett produktutbud

Högsby Sparbank har ett brett utbud av sparprodukter, såväl egna som via samarbetsparter. Produktutbudet innehåller exempelvis fonder, aktier och strukturerade produkter. Det ger dig ökad möjlighet att anpassa dina investeringar utifrån dina behov och sparmål. På Fondtorget har du tillgång till mer än 500 fonder från cirka 70 olika fondbolag. En lista över samtliga produkter finner du  i Fondlistan.

Hållbart sparande

För dig som vill bidra till en hållbar framtid genom ditt sparande erbjuder Högsby Sparbank flera alternativ, såsom fonder och strukturerade produkter som investerar i företag som tar ansvar för både människor och miljö. Dessutom granskar Högsby Sparbank samtliga fonder som säljs via Fondguiden, även externa fonder, enligt ett antal hållbarhetskriterier.
Hållbart sparande

Digitala kanaler

Som kund i Högsby Sparbank har du dygnet runt tillgång till ditt sparande i internetbanken, appen och iPad-banken. Läs mer om hur du kommer igång och vilka tjänster som finns.
Digitala tjänster

Guider

Genom bankens olika guider kan du på egen hand, i internetbanken eller i appen, utvärdera olika placeringsmöjligheter utifrån dina mål och behov. Några exempel på guider är Bekvämt fondval, Börja Spara, Fondguiden och Börja pensionsspara.

Uppföljning av dina placeringar

Efter en rådgivning kring ditt sparande kan du senare kontakta banken för en uppföljning om investeringen fortfarande är lämplig. Om du exempelvis har bytt jobb, fått ett arv eller planerar att gå i pension, bör du se över ditt sparande om det fortfarande motsvara dina mål och behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss genom att besöka vårt kontor eller ringa Kundcenter.

 

Banken arbetar också med att sprida kunskap och öka medvetenheten om exempelvis pensionssparande och barnsparande och genom att aktivt delta i olika forum.