– Det är väldigt positivt att så många unga tidigt lär sig vikten av att spara, det kommer de att ha nytta av när de tar klivet in i vuxenvärlden. Börjar man spara tidigt så hinner även mindre belopp växa sig större, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

17-åringar flitigaste sommarjobbarna

Många ungdomar jobbar extra på helger och under loven. Över hälften (51 procent) av de unga mellan 13 och 19 år uppger att de ska sommarjobba i år. Andelen är något högre bland flickor än bland pojkar. De flitigaste sommarjobbarna är 17-åringarna, tre av fyra uppger att de ska jobba i sommar. 19-åringarna är de som i störst utsträckning arbetar extra på helger och kvällar.

Sex av tio av de som jobbar extra eller sommarjobbar tjänar över 2 000 kronor per månad. Ju äldre, desto större är andelen som tjänar mer. Pojkar tjänar generellt mer än flickor.

– Att arbeta extra är bra och lärorikt av många olika skäl. Bland annat att lära sig hur det fungerar att ha ett arbete, lära sig att ta ansvar och så är det bra att kunna skriva på sitt CV. Det är också bra att tidigt lära sig hushålla med de pengar man tjänar, kanske spara till en resa eller något annat roligt. Det är mycket lärorikt, fortsätter Arturo Arques.

Många sparar sina pengar

Mindre än var tionde ungdom gör av med alla pengar de tjänar samma månad. En del gör av med delar av inkomsten men en tredjedel gör av med mindre än hälften. Pojkar är något mer sparsamma än flickor.

Många unga är duktiga på att spara. Mer än var tionde har på egen hand sparat ihop över 20 000 kronor. Bland 19-åringarna är det så många som var tredje och bland 18-åringarna knappt var femte. En fjärdedel av alla13-19-åringar har 10 000 kronor som de själva har sparat ihop.

Tips till kunderna:

  • Ett extrajobb är bra av flera anledningar. Ungdomarna tjänar egna pengar som de lär sig att ta ansvar för. De lär sig också hur det fungerar på en arbetsplats och de får erfarenhet som de kan ha nytta av den när de är klara med sina studier och ska ut och söka jobb.
  • Ju äldre barnen blir desto större ansvar bör de få ta för sina egna pengar. Gör upp tydliga regler om vad pengarna ska räcka till.
  • Att tidigt ta ansvar för pengar och att lära sig att spara är viktigt. Även ett litet belopp varje månad växer över tid till en större summa.

Mer information

I undersökningen, som gjordes i augusti 2016, deltog 1 500 barn och 1 500 föräldrar.

För ytterligare information, vänligen kontakta Arturo Arques, på eller Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, på .

Läs mer, nedan:

Analysen: Tonåringar och dess sparande (swedbank.se/privatekonomi)

Arturos blogg (swedbank.se/arturosblogg)