Undersökningen visar att ett av fem barn aldrig får pengar regelbundet i form av veckopeng, månadspeng eller studiebidrag, en liten ökning från 2015.

– Att ge barnen en regelbunden vecko- eller månadspeng är bra för det lär barnen att hushålla med begränsade resurser och att förstå pengars värde, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Läs pressmeddelandet och mer om din privatekonomi:

Hälften av alla barn nöjda med sin månadspeng (pressmeddelande)

Privatekonomi (samlingssida)