Små förändringar noteras i delindex för affärsvolym och orderingång. Indextalet för affärsvolym var 62,4 i april (-0,2 indexenheter) medan motsvarande för nya order var 61,7 (+0,1). Under det senaste halvåret har de bägge med mycket god marginal noterats i tillväxtzonen. Detta, tillsammans med stigande leveranstider och orderstockar, kan vara ett tecken på en växande efterfrågan inom tjänstesektorn.

Delindex för sysselsättning föll med 2,6 indexenheter till 56,9 i april. Sett över tid har delindexet indikerat stigande sysselsättning under 23 av de senaste 24 månaderna.

Index för leverantörernas insatsvarupriser backade till 62,8 i april från 65,9 i mars. Samtidigt visar ett genomsnitt från februari-april att pristillväxten ökat jämfört med november-januari.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:
Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)