Affärsvolymens delindex sjönk till 58,4 i mars från 62,4 i februari och gav ett negativt bidrag om 1,0 indexenheter till PMI-tjänster. Samtidigt sjönk index för planerad affärsvolym till 67,3, vilket är 5,5 indexenheter lägre än februariutfallet.

Delindex för orderingång noterades till 57,9 i mars, vilket är en minskning med 0,5 indexenheter jämfört med februari. Index för orderstockarna steg under motsvarande period till 56,6 från 56,4 i februari.

Index för leverantörernas insatsvarupriser ökade till 62,2 i mars, vilket är 1,9 indexenheter högre än februariutfallet.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)

Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)