Affärsvolymens delindex föll till 58,3 i juni, vilket bidrog negativt med 0,3 indexenheter. Genomsnittet under andra kvartalet var drygt 4 indexenheter lägre än under det föregående, vilket tyder på en nedväxling. Index för planerad affärsvolym steg 0,9 indexenheter till 65,7, dock föll indexet i genomsnitt under andra kvartalet.

Delindex för orderingång steg med 1,5 indexenheter till 57,9 i juni. Dessutom var orderstocksomdömet noterbart mer positivt i juni månad med en notering på 57,0, dvs. en uppgång med 3,7 indexenheter. Ökningstakten för sysselsättningen växlade upp något, vilket uppgången för delindexet med 0,6 indexenheter till 55,4 signalerar.

Index för leverantörernas insatsvarupriser föll från 59,4 till 58,7 i maj. Ett tre månaders glidande medelvärde indikerar att prisökningstakten nu bromsat in.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:
Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)